Noticeboard Noticeboard

Zmluva o úvere č. 13/003/21
Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o účte Municipálnom úvere
Zmluva o účte Municipálnom úvere
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva p. Ševčík
Zámer predaja
Zámer predaja p.. Petráňová Dagmar
Podmienky OVS 1/2021
Podmienky k obchodnej verejnej súťaži 1/2021
Vyhlásenie OVS 1/2021
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 1/2021
Notárska zápisnica
Notárska zápisnica o predaji pozemku s p. D. Petráňovou
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva p. Milan Hanko
Zmluva č. 1421 247
Zmluva č. 1421 247 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Záverečný účet za rok 2020
Záverečný účet obce Brieštie za rok 2020
Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina - verejná vyhláška
Zmluva o poskytnutí grantu č. 21056
Zmluva o poskytnutí grantu č. 21056
Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní činností SOU
Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní činností Spoločného obecného úradu.
Dodatok č. k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 4 k zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 6
Dodatok č. 4 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 6.

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa