Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Obecná knižnica je otvoréná každú párnu sobotu od 13.00 hod. do 14.00 hod.. Od roku 2015 je vedúca knižnice je Lenka Ondríková