Oznamy Oznamy

MOM Martin a Turčianske Teplice
k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu o 40 dní
K návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách / od 5. ročníka základnej školy a stredných školách/ a prevádzky v školských zariadeniach
k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu
Vyhlásenie núdzového stavu.
Príprava a vykonanie celoštátneho testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 počas núdzového stavu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 01.10.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činností SOU Dobové
Dodatok č.2 k zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 6

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS